Saint_Côme_et_Saint_Damien

 

 

 

Parohia Ortodoxă Română "Sfântul Cosma şi Sfântul Damian" din Mulhouse şi împrejurimi

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale

Croix-Athos

Locaţie:


Chapelle de la Clinique de Gérontologie "Saint Damien"
23 avenue de la 1ère Division Blindée, 68100 Mulhouse

Harta

Preot:


Emil TANCA
2 rue d'Ensisheim, 68840 Pulversheim 

tancaemilioan@gmail.com

mobil: 0033 (0)687 13 21 39
fix:      0033 (0)389 28 53 91

Viaţa parohiei Articole
Slujbe Duminici
Arhivă Sărbători
Proiecte Sfinţi
  Noutăţi
  Postul Mare
  Spiritualitate
   
   
   
 
img

img

Strainul existential si „Prietenul” Hristos

 Dumitru Horia Ionescu

Postat in 5 iunie 2009 in Spiritualitate

În romanul său  „Străinul” scris în 1942, Albert Camus descria drama unui mic funcţionar incapabil de a ieşi dintr-o stare de absolută indiferenţa faţă de tot ceea ce se petrecea în jurul său. Personajul lui Camus este insuportabil prin absenţa oricărei implicări, el reprezentând o existenţă greu de justificat pe orice plan raţional. Drama acestuia depăşeşte spaţiul romanului, ea devenind o întrebare permanent valabilă atunci când omul refuză să-şi asume veritabila sa vocaţie, de  cunoaştere a vieţii în sensul ei real, ca dar de la Dumnezeu. Dragostea divină este, existenţial, şansa absolută a omului. Numai datorită ei viaţa omului depăşeşte stadiul de vegetare, de pasivitate, mergând către un destin activ care-şi găseşte apogeul în viaţa veşnică. Existenţialismul lui Camus condamnă viaţa lipsită de discernământ, existenţa subjugată satisfacerii unei comodităţi de moment, comoditate distrugătoare, şi în cazul personajului din „Străinul”, chiar fatală. Dacă Sartre considera existenţialismul ca emanciparea omului, care vrea să ia locul lui Dumnezeu, Camus atrage atenţia ca nu cumva acest loc să fie preluat de un zeu periculos şi răuvoitor: propriul ego uman înălţat la nivelul de stăpân absolut care ca un drog, cere libertatea de a nu face nimic, de a se eschiva în orice situaţie, de a fi lăsat netulburat şi nefolosit, de a fi ca o plantă. Meursault, personajul lui Camus, asistă fără chef şi fără vreo urmă de implicare afectivă la înmormântarea propriei mame, găsindu-l ciudat pe acel bătrân, singurul care plânge în urma carului mortuar. O săptămână mai târziu Meursault omoară un om, faptă absurdă în contextul vieţii pe care o dusese până atunci. El, care nu s-a implicat niciodată, împuşcă un om dintr-un reflex stupid, reflex ca o pedeapsa dată de propriul destin, până atunci neglijat, neîngrijit şi abandonat,  care a scăpat definit de sub controlul raţiunii, acţionând de sine stătător. La procesul care va urma, Meursault rămâne mai departe în starea lui, neimplicat, incapabil de o reacţie, de un sens care să-i justifice existenţa. În procesul intentat lui, el este „străinul”, singurul căruia îi este indiferent tot ceea ce se întâmplă, condamnarea sa la moarte fiind singura consecinţă logică. „Străinul” va fi la fel de singur şi în ultimele clipe de viaţă, refuzând sprijinul preotului şi, ca reflex al singurătăţii, sperând că la execuţie vor asista mulţi oameni, chiar dacă aceştia îl vor huidui.

         Ce contradicţie între experienţa „străinului” şi cuvintele Mântuitorului de la Ioan 17, 24-26: „Părinte, voiesc ca unde sunt Eu să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat, Ca să vadă slava mea pe care Mi-ai dat-o, pentru că Tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii …..ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei.” Rugăciunea lui Hristos către Tatăl este semnificativă pentru raportul dintre divinitate şi om. În aceste condiţii orice stare de apatie, de indiferenţă este sinonimă unui păcat fundamental. Iubirea lui Dumnezeu este veşnică, ea este o coordonată eternă ce exista încă înainte de facerea lumii. Pe aceasta coordonată, omul poate construi un eşafodaj spiritual care duce la mântuire. A refuza o asemenea construcţie spirituală este sinonim cu refuzul de a intra în ordinea firească a lucrurilor. Într-o asemenea situaţie existenţa încetează a mai fi reală, devenind doar o umbră. Destinul lui Meursault este absurd ca orice încercare de a justifica egoismul prin egocentrism. Iluzia unei substituirii a omului în locul lui Dumnezeu este periculoasă prin lipsa de finalitate a exerciţiului. Ce se întâmplă cu noi după ce ne-am declarat formal  superiori divinităţii ? Ce ideal, ce scop mai are o viaţă în care pe plan teoretic ne vrem infailibili ? Omul care se crede fără greşeală se plictiseşte în colivia de aur în care s-a închis. Omul credincios este ambiţios în sensul pozitiv al cuvântului. Omul credincios nu-L exclude pe Dumnezeu, ci idealul lui suprem este să ajungă lângă de El în Împărăţia cerurilor. Îmi vin în minte versurile lui Eminescu :

De-i goni fie norocul

Fie idealurile

Te urmează in tot locul

Vânturile, valurile „   

 

Dumnezeu ne iese în întâmpinare atunci când împlinim un ideal. Doar moartea nu are nici un ideal.

 

Dumitru Horia Ionescu

 

Libertatea lagărului - metode de supravieţuire

Postat in 5 iunie 2009 in Spiritualitate

„Când vei fi închis, fiule, vei trece dintr-o închisoare mare într-una mai mică, iar când vei pleca de acolo, dacă vei mai pleca, vei trece dintr-o închisoare mică într-una mare.“ Acestea sunt cuvintele pe care le-a auzit Nicolae Steinhardt de la tatăl său, înainte de a fi întemniţat. Sunt cutremurătoare, dar într-un fel adevărate. Dacă universul tău este lipsit de Dumnezeu, iar libertatea trupească îţi este îngrădită, atunci te afli tot timpul într-o închisoare.

Cum găseşti un sens vieţii în temniţă? Mulţi oameni au spus că trebuie să îţi cauţi o activitate oarecare, mai ales dacă eşti singur în celulă. Alţii au susţinut că este important să gândeşti puţin şi concentrat, pentru a nu-ţi pierde minţile. Situaţia într-o temniţă obişnuită nu este chiar atât de gravă în zilele noastre, precum a fost, spre exemplu, într-un gulag sau un lagăr nazist. Rămâne, însă, o existenţă dificilă, plină de pericole şi de ameninţări. Scopul acestui material este să dezvăluie în ce măsură un om poate supravieţui chiar şi închis în cele mai grele condiţii.

În 1943, un psihoterapeut austriac faimos, Viktor Frankl, a fost închis în lagărul de la Auschwitz. Se ştia că eşti aproape condamnat la moarte dacă ajungi internat aici. Cifra oamenilor care au murit în acest lagăr se ridică la peste 2 milioane. Frankl a decis că nu este momentul să dispere, ci să încerce pe cât posibil să supravieţuiască. S-a străduit să îşi găsească un scop pentru care să poată lupta. A observat că foarte mulţi deţinuţi îşi puneau capăt zilelor deznădăjduiţi de viaţa mizeră şi lipsiţi de orice speranţă că ar putea scăpa într-o zi din acel infern terestru. Frankl a încercat şi a reuşit să salveze câteva vieţi, vorbind mereu cu deţinuţii respectivi şi întrebându-i dacă nu mai există cineva din familia lor care îi aşteaptă în afara lagărului. Le-a deschis orizontul şi i-a făcut să lupte. Era imposibil să le vorbeşti oamenilor de Dumnezeu atunci. Mulţi erau atei sau puţin credincioşi, iar mirosul cadavrelor arse, bătăile crunte şi chinurile suprafireşti la care erau supuşi îi întărâtaseră şi îi împietriseră. Frankl a încercat, prin urmare, să suscite interesul prizonierilor pentru rudele lor, pentru cărţile pe care ar fi dorit să le scrie, pentru proiectele rămase neîncepute, şi a reuşit.

Temniţele comuniste române au reprezentat alt gen de chinuri. În lagărele naziste nu era un interes atât de mare să fii prigonit religios, cât să mori din cauza muncilor grele. În temniţele noastre se încerca şi o epurare religioasă. Deţinuţii nu aveau voie să se roage, erau forţaţi să spele pe jos cu veşminte preoţeşti, să rostească hule la adresa lui Dumnezeu pentru a nu fi chinuiţi. De aceea, mărturisirea lui Hristos a avut un loc de frunte aici. Prin rugăciune evadai, prin credinţă te înălţai. Imnele închisorilor sunt cutremurătoare, pline de dragoste şi pocăinţă, în condiţiile în care erai chinuit zilnic cu sălbăticie. Dacă există un sens pe care îl poţi descoperi în închisoare, acela este credinţa în Dumnezeu. Fără aceasta eşti deja mort şi lipsit pe veci de libertate, iar durerea cea mai mare este că îţi pierzi libertatea spirituală. În ziua în care vei fi eliberat, îţi vei da seama că, de fapt, închisoarea este în sufletul tău, iar zidurile între care te simţeai prizonier te protejau... de tine însuţi.

În esenţă, sunt doar două căi prin care poţi găsi un sens şi supravieţui în cele mai grele condiţii: credinţa în Dumnezeu şi în cei apropiaţi, dar, întotdeauna, primul poate fi suficient. În încheiere, am selectat o poezie a lui Radu Gyr, care exprimă foarte bine cele două posibilităţi. Se numeşte „Scrisoarea tatii“. „Fiule, fiule, ce lungă e calea!/ Caân basm, pânâla tine sunt mări şi ţări,/ Trenuri, păduri, jandarmi şi ocări/ şi stele ce nu ne ştiu jalea./ Dorul de tine mi-e aşa, ca o furcă/ proptită cu dinţii în beregată./ Din fundul Aiudului ochii tăi urcă/ pe cer, ca doi luceferi de piatră./ Mănânc: eşti în lingura mea. Fac un pas:/ şchioapeţi alături, în fiare./ Aprind o făclie la iconostas:/ cad lacrimile tale din lumânare./ Noaptea vine lanţul tău, blestematul,/ Cu lungi tânguiri să mă scoale./ Eu strig: - Lanţule, lanţule, lasă-mi băiatul,/ ferecă-mi mie gleznele goale!/ Cu paşi de umbră, din ţintirim,/ uneori, noaptea, maică-ta vine:/ - Ia-ţi plânsul, bătrâne, şi vino cu mine/ temniţa-n lacrimi să o topim!...“

img